W niedzielę 5 września w naszej Parafii odbyła się uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej przez drugą grupę dzieci. Piękna, słoneczna, wrześniowa niedziela była dniem pierwszego pełnego uczestnictwa naszych młodych parafian we Mszy Świętej. Rodzice, dziadkowie, rodzice chrzestni i najbliższi wspólnie przeżywali ten uroczysty moment w życiu swoich pociech.

Niech wezwanie z dzisiejszej Ewangelii Effatha - Otwórz się  prowadzi tych młodych ludzi do  otwarcia się na Słowo Boże i gotowości, aby za nim pójść.

 

W niedzielę 3 lipca br. gościliśmy w naszej parafii siostrę M.Damianę Czogała, Szensztacką Siostrę Maryi, krajową koordynatorkę Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Od 13 lat, jako inicjatywa Ruchu Szensztaciego działają w naszej parafii cztery kręgi rodzin, w których Pielgrzymująca Matka odwiedza domy rodzin naszej parafii.

Na wszystkich Mszach świętych niedzielnych siostra M.Damiana, w nawiązaniu do słów Ewangelii oraz w oparciu o świadectwa rodzin związanych z Apostolatem, ukazywała nam wartość kroczenia w życiu codziennym drogami Maryi i Jezusa. Tak, jak dwa tysiące lat temu Maryja niosła rodzinie Chrystusa i czyniła to przez wieki, tak i dziś daje nam Chrystusa i prowadzi nas do Niego. Uczy nas głębokiej wiary i jest naszym Drogowskazem.

Po każdej Mszy świętej osoby zainteresowane ta formą pogłębienie życia religijnego i rodzinnego spotkały się z siostrą i zadeklarowały chęć przyjmowania Pielgrzymującej Matki Bożej raz w miesiącu w swoim domu. Spotkanie z siostrą ubogaciło nas duchowo i zachęciło do czynnego świadczenia i dzielenia się naszą wiarą.

Teresa Szyjkowska

 

Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br.

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został 28 czerwca 2021 r. mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 4. biskupem legnickim. Ingres nowego Biskupa Legnickiego do Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się w poniedziałek 20 września. 29 czerwca br. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji przez nowego Pasterza.

28 czerwca 2021 roku papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Zbigniewa Kiernikowskiego z urzędu biskupa diecezjalnego, z racji osiągnięcia wieku emerytalnego

 

W czwartek 10 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczystość udekorowania Krzyżem Wolności i Solidarności zasłużonych opozycjonistów z okresu PRL. Wśród uhonorowanych znalazł się ks.prałat Józef Gołębiowski, były proboszcz naszej parafii.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez Prezydenta RP jest znakiem wdzięczności państwa polskiego za zmagania z systemem komunistycznym przed 1989 rokiem.

Ksiądz Józef Gołębiowski w latach 1983–1989 uczestniczył w tajnych zebraniach bolesławieckiej Solidarności.  Był inwigilowany i szykanowany przez funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa. Ksiądz Józef Gołębiowski był inicjatorem pierwszej Mszy Świętej za Ojczyznę oraz celebrował nabożeństwa w intencji NSZZ „Solidarność”. Wspierał działania bolesławieckiej Solidarności, które miały na celu upamiętnienie męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz należał do grona księży – kapelanów Solidarności.

 

 

źródło: ipn.gov.pl

Podkategorie