Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Oxpress w Bolesławcu zatrudni katechetę (nauczyciela religii) w wymiarze 20 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/21. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dyrektor szkoły w Bolesławcu przy ulicy Aleja Tysiąclecia 48.