Nasi Parafianie, w czasie górskich wędrówek, nawiedzili w tym roku w dniu odpustu 10.08.2020 śwątynię pod wezwaniem św. Wawrzyńca na Śnieżce. Odpust św. Wawrzyńca to Święto Ludzi Gór. Msza Święta, tradycyjne odprawiana o godz. 12.00, gromadzi wokół kaplicy na Śnieżce setki wiernych. Są to przede wszystkim przewodnicy i ratownicy górscy, ale także turyści, którzy chcą towarzyszyć w obchodach.

Święto na najwyższym szczycie Karkonoszy obchodzone jest od 1981 roku - 300-lecia budowy kaplicy św. Wawrzyńca. W tym dniu wierni z trzech krajów - Czech, Niemiec i Polski przybywają na Śnieżkę, by modlić się na jednoczącej wszystkich Eucharystii. W tym roku uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Dominik Duka z Pragi. Towarzyszyli mu pasterze naszej diecezji - ks. biskup Zbigniew Kiernikowski i biskup senior Stefan Cichy.
W przeddzień odpustu - 9.08.2020 na szczycie prz kaplicy modlono się przed Najświętszym Sakramentem. Okazją ku temu stała się Monstrancja, która przybyła z Medjugorie. Turyści mieli okazję do trwania w modlitewnym skupieniu przed Chrystusem Eucharystycznym.