20 XII 2020 z okazji wizytacji kanonicznej gościliśmy w naszej parafii Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Po powitaniu przed kościołem i uroczystym wprowadzeniu Gościa w progi świątyni  Ks. Proboszcz Zbigniew Pędziwiatr złożył sprawozdanie z działalności duszpastertwa parafialnego. Następnie  wysłuchaliśmy katechezy Ks. Biskupa związanej z przeżywaniem okresu Adwentu. O godz. 12:00 odprawiona została msza św. koncelebrowana. Ks. Biskup spotkał się również z  Radą Parafialną.