Słowa, które wypowiedział król egipski do swoich poddanych, którzy prosili go o żywność: "Idźcie do Józefa". Kiedy kuszeni przez szatana stoimy na krawędzi upadku, idźmy do Józefa, który wyjedna nam konieczną pomoc do pokonania nieprzyjaciół naszego zbawienia. Kiedy napełnia nas trwogą wspomnienie naszych grzechów i myśl o sądzie Bożym, idźmy do Józefa, a dzięki Jego wstawiennictwu odżyje ufność i pokój w naszych sercach. Gdy przygniatają nas praca i trudy życia , idźmy do Józefa, a za Jego pośrednictwem i przykładem odnajdziemy siły i chrześcijańską wytrwałość. Idźmy do Józefa wszyscy: sprawiedliwi i grzesznicy, dzieci, młodzież i dorośli, zakonnicy i ludzie świeccy, kapłani i wierni; On dla wszystkich będzie możnym pośrednikiem, doskonałym wzorem wszystkich cnót i wspaniałomyślnym dobroczyńcą. Idźmy do świętego Józefa czcząc Najświętszą Rodzinę, której głową On był na ziemi.

Ks. Jan Berthier