Z wdzięcznością powitaliśmy  duszpasterza w naszych progach. Przyznaję, że wyjątkowo przeżyłem nasze wspólne misterium rodzinne. Kapłan odczytał fragment Pisma Świętego, wspólnym śpiewem dziękowliśmy Najwyższemu za łaski, którymi nas obdarza. Boże błogosław nam wszystkim i miej w opiece naszych kapłanów, aby mogli  dalej służyć naszej wpólnocie.