"Zmartwychwstały Chrystus zawiera w sobie nowe człowieczeństwo:
ostateczne, wspaniałe tak Boga wobec nowego człowieka.
Co prawda ludzkość żyje jeszcze w starym,
ale wykracza już poza to stare,
żyje, co prawda, jeszcze w świecie śmierci,
ale wykracza już poza śmierć,
żyje jeszcze w świecie grzechu,
ale jest już ponad grzechem.
Noc jeszcze nie minęła,
ale już dnieje."
(D. Bonhoeffer)

 Zdjęcia z uroczystości Galeria