Wszyscy mamy uszy, ale często nawet ci, którzy mają doskonały słuch, nie są w stanie usłyszeć drugiego człowieka. W rzeczywistości istnieje wewnętrzna głuchota, gorsza od fizycznej. Słuchanie – w istocie – nie dotyczy tylko zmysłu słuchu, ale całej osoby. Prawdziwym miejscem słuchania jest serce pisze papież Franciszek w orędziu na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,  obchodzony w trzecią niedzielę września. (Tekst orędzia)