Uroczystość Wszystkich Świętych i kilka kolejnych dni po tej uroczystości jest okazją do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych.

W tym szczególnym czasie, jakim jest uroczystość Wszystkich Świętych i oktawa tego święta Kościół daje nam możliwość uzyskania i ofiarowania za zmarłych odpustu zupełnego. Mogą go uzyskać wierni, którzy nawiedzą kościół, lub kaplicę publiczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny. Taki odpust można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Więcej..

https://www.gosc.pl