Przeżywamy trudny okres w swoim życiu. Możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, wspólnej modlitwy została ograniczona. Pamiętajmy w tym czasie o naszych Duszpasterzach. Oni są na posterunku. Wspierają modlitwą i posługami swoich parafian.

Muszą podołać tym trudnym wyzwaniom. Módlmy się w ich intencji. Nie zapominajmy również o wsparciu materialnym. Istnieje możliwość przekazania dobrowolnych datków na rzecz parafii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy rozliczeniu rocznym  można odliczyć  od dochodu (przychodu) kwotę dokonanej darowizny na rzecz kultu religinego (nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu). Wpłat można dokonywać na konto parafii PKO BP 03 1020 2137 0000 9502 0190 0810

Krajowa Informacja Skarbowa;Odliczanie darowizn