Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”.

8 grudnia Papież podpisał List Apostolski „Patris corde” w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościóła powszechnego. Jednocześnie ogłosił „Rok św. Józefa”, a Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach zupełnych. Szczególnymi miejscami uzyskiwania łask oraz odpustów zupełnych stają się kościoły oraz kaplice pod wezwaniem św. Józefa

LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej wraz z Legnickim Gościem Niedzielnym zapraszają do przeżycia rekolekcji adwentowych online.

Prosi o nią biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Biskup Legnicki zwraca się z prośbą do duchowieństwa diecezji legnickiej, wszystkich zgromadzeń zakonnych, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich o modlitwę w intencji Ks. kan. Andrzeja Gidzińskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu, który przebywa w ciężkim stanie w bolesławieckim szpitalu.

Jednocześnie Ksiądz Biskup prosi o modlitwę za wszystkich kapłanów naszej diecezji, którzy zmagają się w tym czasie z chorobą i cierpieniem.

(gosc.pl)

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Duszpasterze!
Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych!
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie!

W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji Kościoła.

Podkategorie