„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Krzyż karawaka (krzyż morowy, krzyż św. Zachariasza)

Krzyż morowy, krzyż św. Zachariasza, czy karawaka używany był w Kościele katolickim, jako ochrona przed zarazą, morowym powietrzem czy epidemiami. Ma formę krzyża o dwóch belkach poziomych (tzw. krzyża patriarchalnego), z których górna jest zwykle krótsza od dolnej. Na jego powierzchni często umieszczone są krzyżyki (siedem) i litery (zwykle osiemnaście), będące skrótami modlitw i wezwań.

Dziwna była dla nas ta Niedziela Palmowa. Usiedliśmy z żoną ubrani odświętnie przed telewizorem. Rozpoczęła się Msza Święta transmitowana z Jasnej Góry. Widok kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej bez wiernych wydawał się przejmujący. Zawsze w chwilach trudnych dla nas, dla narodu pielgrzymowaliśmy do Niej z prośbą o wsparcie u Syna. Dzisiaj zostali tylko kapłani. Boże dopomóż! Obyś zesłał nam ulgę w tym przejmującym czasie.

W Wielkim Tygodniu (od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania) przeżywamy Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku) – uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa prowadzące do Jego śmierci i zmartwychwstania. To czas szczególny, w którym chrześcijanie przygotowują się do świąt wielkanocnych. W tradycji chrześcijańskiej pojawił się w IV wieku. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty milkną kościelne dzwony; słychać głos kołatek i klekotek, a ich hałas miał, wierzono, odstraszać zło i chronić ludzi, zwierzęta przed nim.

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak, co do wartości,  Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

 

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Podkategorie