Czym jest różaniec?

Odmawiając Różaniec, rozważamy z Maryją wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko rozważamy postawę Jezusa i Maryi, ale staramy się naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa, odmawiana z wiarą, zaważała na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami, Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Zapraszamy serdecznie

Żywy Różaniec jest otwarty na nowych członków. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych pragnących modlić się we wspólnocie! Moc wspólnej modlitwy różańcowej jest ogromna!

 Przynależność

 • Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.

 • Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.

 • Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.

 • Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

kosciol29

 

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca

 • Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.

 • Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.

 • Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.

 • Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.

 • Odważne stawanie w obronie wiary.

 • Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła).

 • Kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca.

 • Osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

 

Przywileje członków Żywego Różańca

 

 1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

  • przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca,

  • uroczystości Narodzenia Pańskiego,

  • urczystości Zmartwychwstania Pańskiego

  • uroczystości Zwiastowania Pańskiego

  • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  • wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  • uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,

  • święta Ofiarowania Pańskiego.

 2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.

 3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

 4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

 

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.