„Dzisiaj, proszę, pozostaw inicjatywę Jezusowi, który mówi do ciebie: «Dla ciebie stałem się ciałem, dla ciebie stałem się taki jak ty». Dlaczego pozostajesz w więzieniu swoich smutków? Podobnie jak pasterze, którzy opuścili swoje stada, pozostaw zagrodę swoich melancholii i obejmij czułość Bożego Dzieciątka. Bez masek i zbroi zrzuć na Niego swoje strapienia, a On zatroszczy się o ciebie: On, który stał się ciałem, nie czeka na twoją wydajność osiągającą sukces, ale na twoje otwarte i ufne serce. A w Nim odkryjesz na nowo, kim jesteś: umiłowanym synem Boga, umiłowaną córką Boga. Teraz możesz w to uwierzyć, ponieważ dzisiejszej nocy Pan się narodził, aby rozświetlić twoje życie, a Jego oczy promienieją miłością do ciebie. Tak, Chrystus nie patrzy na liczby, lecz na twarze”

Papież Franciszek - z homilii w czasie Pasterki sprawowanej w bazylice watykańskiej - 2023r.

 

W niedzielę 26.11.2023 przeżywaliśmy  Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne naszej parafii. O godz.1300 odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza św. Odpustowa. Ofiarę sprawowali  ks. dziekan Dominik Drapiewski, ks.proboszcz Zbigniew Pędziwiatr; liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Dariusz Andrzejewski. Galeria

W niedzielę 29.10.2023   gościliśmy w naszej parafii relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej pielęgniarki i oddanej działaczki charytatywnej, beatyfikowanej w 2018 roku.  Błogosławiona Hanna jest nie tylko orędowniczką dla chorych i cierpiących oraz służby zdrowia, ale jest także wzorem osoby poświęcającej się całkowicie posłudze najsłabszym i inspiracją dla współczesnych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i całego personelu medycznego.  Rachunek sumienia pielęgniarki

Bł. Hanna swoją posługę chorym, sierotom, zwłaszcza dzieciom, oraz aktywność społeczną na rzecz środowiska pielęgniarskiego, łączyła z wiarą. W 1937 roku przyczyniła się do założenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Jako katolicka i wierząca pielęgniarka starała się o upowszechnienie zwyczaju sprawowania Mszy św. w domu chorych oraz ich odwiedzin z wizytą duszpasterską. Wiele troski włożyła także w środowisko pielęgniarek i położnych dbając o ich duchowe i etyczne wychowanie.

Droga do świętości Hanny Chrzanowskiej naznaczona była modlitwą, komunią świętą, adoracją eucharystii i różańcem. Krakowska pielęgniarka wytrwale wpatrywała się w ewangeliczną scenę nawiedzenia św. Elżbiety, upatrując w postawie Maryi doskonały przykład pomocy wszystkim potrzebującym. Traktowała każdego cierpiącego jak najwyższe dobro, widząc w nim samego Chrystusa.
Błogosławiona Hanna przypominała wszystkim o nadziei szczęścia wiecznego w niebie. Chorzy cieszyli się, że mogli mieć ją blisko siebie, ponieważ wlewała w nich spokój ducha, optymizm oraz nadzieję wyzdrowienia a także wiecznego zbawienia. Jedna ze świadków nazywa ją „Aniołem nadziei chrześcijańskiej".

W zwiąku z chorobą ks.Józefa Gołębiowskiego koło Żywego Różańca zamówiło  msze święte o zdrowie dla byłego proboszcza parafii. Modlić się będziemy 19 XII o godz.1800 , 20 XII o godz. 700 i  22 XII o godz. 700 . Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w „Vademecum wyborczym katolika”. Dokument Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski został opublikowany 21 września, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Pełny tekst dokumentu - tutaj

Podkategorie