Po śmierci papieża Pawła VI i jego następcy Jana Pawła I w wyniku konklawe – 16 października 1978 roku abp Karol Wojtyła został wybrany papieżem przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym Polakiem, a jednocześnie pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Jego wybór na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej końca XX wieku. Pierwszą zagraniczną pielgrzymkę odbył do Ameryki Łacińskiej, co było nowością na tle poprzednich papieskich pontyfikatów. W trakcie trwającego 27 lat pontyfikatu odwiedził 135 krajów świata oraz odbył 142 podróże na terenie Włoch. Do ojczyzny pierwszy raz jako papież przybył 2 czerwca 1979 roku, podczas której wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Patriotyczna postawa i wsparcie Polaków żyjących w komunistycznym kraju przyczyniło się jeszcze bardziej do wzrostu jego autorytetu. Do Polski pielgrzymował jeszcze sześć razy.

 Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Niespełna tydzień później, 8 maja, odbył się pogrzeb papieża, w którym uczestniczyło około 300 tysięcy pielgrzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań świata.

28 czerwca 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Benedykta XI, rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony beatyfikowanym, a 27 kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia – świętym. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października, na pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu.

 

Przyjęcie relikwii

 

27 czerwca 2011 r. wspólnota parafii pw. Chrystusa Króla przeżywała przyjęcie i złożenie relikwii bł. Jana Pawła II w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w parafialnej świątyni. Uroczystości przewodniczył biskup legnicki dr Stefan Cichy. Po procesyjnym wprowadzeniu relikwiarza z umieszczonymi w nim relikwiami cząstki krwi błogosławionego, proboszcz miejsca [Ks .prał. Józef Gołębiowski]  przedstawił zebranym wiernym drogę relikwii z Krakowa do Bolesławca. W dniu ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym skierował on list do Metropolity Krakowskiego z prośbą o relikwie dla tutejszej parafii. Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu została przekazana wiadomość z Krakowa o fakcie przyznania relikwii parafii pw. Chrystusa Króla. Proboszcz osobiście udał się po nie do kard. Stanisława Dziwisza. Radosnym zaskoczeniem była już w trakcie odczytywania przez Księdza Kardynała certyfikatu autentyczności wiadomość, że bolesławiecka parafia otrzymuje relikwie tzw. pierwszego stopnia, w formie cząstki krwi Jana Pawła II.
Ofiara Eucharystyczna pod przewodnictwem bp. Stefana Cichego była złożona Panu Bogu za dar nowego błogosławionego. Mszę św. koncelebrowali wraz z Pasterzem diecezji legnickiej ks. dr Stanisław Kusik - dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód oraz ks. Piotr Nowosielski, redaktor edycji legnickiej „Niedzieli”.

 

Kropla papieskiej krwi

 

(..) Relikwia krwi ma szczególną wartość. Jest przypomnieniem 13 maja 1981 roku, kiedy Ojciec Święty zapłacił za wierność Chrystusowi przelaną krwią. Relikwie te są nam szczególnie bliskie, albowiem wielu wiernych naszej parafii mogło spotykać się z Ojcem świętym, słyszeć i widzieć go. Relikwie w takiej formie są rzadko spotykane, a jest to krew ciągle żywa, pomimo że od śmierci Jana Pawła II upłynęło już 6 lat. Obecna w relikwii materialna cząstka nowego polskiego błogosławionego, czyni wspólnotę parafialną odpowiedzialną za zachowanie i dochowanie wierności duchowemu oraz materialnemu dziedzictwu, jakie pozostawił Jan Paweł II, aby w świetle jego świętości podejmować nowe wyzwania, jakie stają przed Kościołem Chrystusowym i naszą Ojczyzną.

(fragment artykułu W łączności z przyjacielem Boga, autor Jerzy Jankowski, Niedziela nr 30 z 24 lipca 2011r.)

Relikwie