A co dzieje się dzisiaj ze mną, który przyjąłem chrzest? Czy jestem pod krzyżem Chrystusa? Czy wiem, po co tam trzeba stanąć? Czy pod Jego krzyżem jest dla mnie miejsce? Czy wiem, czym dla mnie jest krzyż Chrystusowy?

Krzyż Chrystusa nie może być atrakcją mojego życia, musi być jego istotą. Jeśli nie zrozumiem motywu ofiary Chrystusa - największej i najgłębszej milości, jaką może Bóg obdarować człowieka - to na nic to wszystko, za czym biegnę w swoim życiu. Czy rozumiesz krzyż, ofiarę i grób? Jeśli nie pójdziesz do grobu przez krzyż, tylko go pominiesz - Twój grób będzie wieczny. Jeśli pójdziesz do swego grobu przez krzyż, to Twój grób będzie za chwilę pusty. Bo grób przez krzyż, to zmartwychwstanie.

Dzisiaj, w kolejny Wielki Piątek naszego życia postrzegamy świat, który zgubił po drodze krzyż Chrustusa i dlatego  trzeba ten krzyż odnaleźć w życiu na nowo, jako ołtarz Ofiary.

Czy byłem w stanie  stanąć pod krzyżem Chrystusa? Czy jestem tak mocny, tak silny w swojej wierze, tak mądry w swoim przekonaniu, że zdobyłem się na to, by stanąć pod krzyżem Chrytsusa, wiedząc po co i dlaczego Chrystus umarł na krzyżu?

 (fragment homilii wielkopiątkowej)

Zdjęcia z uroczystości Galeria